POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarstwo Ogrodnicze Michał Barwiński z siedzibą w Ryżyn 2, 64-412 Chrzypsko Wielkie, NIP: 595-138-47-64, REGON: 360904790, zwany dalej „Administratorem”. 

 1. Kontakt z Administratorem danych:  Ryżyn 2, 64-412 Chrzypsko Wielkie oraz e-mail: sklep@flowersland.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 1. realizacji zamówienia na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

 1. marketingu produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 1. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/dostawy, nr telefonu, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

 1. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży określonej Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożność zawarcia umowy i realizacji zamówienia. 

 1. Klienci, którzy dokonują rejestracji w Sklepie internetowym proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Dokonując rejestracji, Klienci wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu ułatwienia obsługi Klient może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Klient ma również prawo do usunięcia swojego konta w każdej chwili. 

 1. W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja z konta" na adres: sklep@flowersland.pl Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta w sklepie internetowym. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych. 

 1. W celu otrzymywania Newslettera, Klient wyraża zgodę na uruchomienie tej usługi i na przesyłanie informacji handlowych i promocyjnych na wskazany przez niego adres e-mail. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, co oznacza rezygnację z otrzymywania Newslettera. Cofnięcie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości pod tytułem „cofnięcie zgody Newsletter” na adres mailowy: sklep@flowersland.pl. 

 1. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. 

 1. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 1. Osoby odwiedzające sklep internetowy mogą przeglądać jego zawartość bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych. 

 1. Aktywność Klienta sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych - w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez czas świadczenia usługi (utrzymywania konta w sklepie internetowym/otrzymywania Newslettera) lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. 

 1. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 1. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

Polityka Cookies 

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu internetowego Gospodarstwo Ogrodnicze Michał Barwiński, Ryżyn 2, 64-412 Chrzypsko Wielkie. 

 1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu: 

 1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę 

 1. możliwości logowania do serwisu 

 1. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu 

 1. Sklep internetowy stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu ich usunięcia przez Klienta lub przez czas wynikający z ich ustawień. 

 1. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.